patient-470514_640

כל יולדת יכולה לבחור בלידה פרטית, וכנגזרת לבחור ברופא שיהיה נוכח איתה בחדר הלידה, יפקח על מהלך הלידה וכמובן יילד אותה. לידה פרטית בליווי אישי ניתנת לביצוע בבתי חולים פרטיים שונים בישראל.

מתי בדרך כלל בוחרים בלידה פרטית?

קיימות מספר סיבות שבגינן בוחרות נשים ללדת באופן פרטי. הנה הסיבות הנפוצות ביותר:

  • בעיה רפואית של היולדת – מקרים שבהם היולדת סובלת מבעיה רפואית ומעוניינת שאותו רופא שביצע מעקב הריון יהיה לצידה בלידה. אותו רופא בעל היכרות עם ההשלכות של מצבה הרפואי.
  • אמון הדדי בזמן מעקב ההריון – במקרים שבהם נוצר קשר ואמון בין היולדת לבין הרופא, מקובל שהרופא יהיה גם המיילד. כך היולדת מרגישה נוחות וסומכת עליו.
  • הרופא היה בלידה קודמת – במקרים שבהם אותו רופא נכח בלידות של אותה יולדת, וזו התרשמה מעבודתו, מקובל שהרופא יהיה נוכח גם בלידה הבאה.
  • ניתוח קיסרי ידוע מראש – ישנם מקרים רבים שבהם היולדת יודעת מראש כי במקום לידה רגילה, עליה לבצע ניתוח קיסרי. במצב שכזה, היולדת תעדיף לבצע את הלידה בניתוח קיסרי בלידה פרטית, עם הרופא שהיא מכירה.
הדרישות מהרופא

על מנת ליטול חלק בלידה פרטית, הרופא המיילד צריך להיות מוכר ע"י בית החולים הפרטי שבו בוחרת היולדת לבצע את הלידה. אם הרופא לא מוכר לבית החולים, יש להסדיר זאת מול הנהלת המחלקה. היולדת צריכה לוודא שהרופא מנוסה ומוסמך לבצע את כל אפשרויות הלידה, זאת כדי שיוכל לתת מענה למקרים שעלולים לצוץ או חלילה להסתבכות במהלך הלידה, כמו החלטה לבצע ניתוח קיסרי. מובן שיש לבדוק שהרופא זמין בתאריך המיועד ללידה ונמצא בארץ.

במקרים רבים, הרופא יהיה זה שיקבל לידיו את הלידה האישית, ולא המיילדת מטעם בית החולים. אם יש צורך, הרופא גם יבצע את ההליכים הקשורים ללידה, כמו למשל תפרים.

בתקופה שאחרי הלידה, מבוצע המשך מעקב אחרי ההחלמה של היולדת והתינוק, עד אשר הם משוחררים מבית החולים. האם והתינוק יגיעו לביקורת אצל הרופא אחרי השחרור. ניתן להתייעץ בכל הקשור ללידה פרטית בליווי אישי ואף לבצע לידה שכזו בליווי ד"ר אילון לחמן, גיניקולוג בכיר ובעל ניסיון של שנים בנושא הריון ולידה.